top of page
efce5656742041b9be3a11cb0be0cd3a.jpg

PHM, otel yatırımcıları ile imzaladığı sözleşme sonrası yatırımın proje safhasından itibaren en optimal şekilde projelendirilmesi, inşaat yatırımı, teknik altyapı, tefrişat gibi yapısal satın alma sürecinde yatırımcıya kalite ve maliyet konusunda danışmanlık verme, otelin Point Hotel tasarım standartları kullanılarak en ince detay çözümler de dahil olmak üzere açılış sürecine kadar tüm üretim sürecinde yatırımcının yanında olmak, açılışın gerçekleştirilmesi ve sözleşme süresince otelin Point Hotel işletme standartları çerçevesinde yönetimini üstlenip yatırımcıyı sürekli bilgilendirme ve performans raporlarını sunma hizmetlerini verir.

bottom of page