top of page
013b7e4ab5354eea834fbfbe3892a138.jpg

Her yapının bir ruhu vardır. Point Hotel markası altındaki otellere, bu ruhu sanat ile katarak misafirlerimizin duygusal konforunu yükseltiyoruz. Beral Madra küratörlüğünde içlerinde Nuri Bilge Ceylan, Okan Bayülgen gibi isimlerinde olduğu 26 sanatçının otel için özel ürettiği ve sürekli sergilenen Password İstanbul isimli çağdaş sanat seçkisinin misafirlerimiz ve otel arasında duygusal bir bağ kurması, Ara Güler’in otelin tüm mekanlarında sergilenen 232 fotoğrafının misafirlerimizi istanbul’da farklı bir gözle bakmaya davet etmesi gibi projelerimiz sanatın konseptimiz içindeki önemine örnek teşkil ediyor. Bir sanatçının konsept çalışması, bir küratörün konsept seçkisi ya da bir sanat kurumu iş birliğinde ortaya çıkarılan imzalı bir çalışma... İşlettiğimiz tesislerde sanat ve kültür ile zenginleşen, iç mekanlara anlam ve değer katan konseptler geliştiriyoruz. Size bir sır verelim: Point Hotel markası altındaki işletmelerin, bulundukları şehrin kültür hayatının bir parçası haline gelmelerini buna borçluyuz.

bottom of page