top of page
8279d706248c4c1d8325b1e1f308a668.png

Tesis açılışından itibaren Point Hotel işletme standartları doğrultusunda hizmet vermeye başlarız.

Her ay uygulanan gizli misafir kontrolü ve merkezden check-out eden tüm misafirlere yapılan memnuniyet ölçüm aramalarıyla Point Hotel standartlarının en yüksek verimle uygulanmasını sağlarız.

Otel personeliyle organize ettiğimiz aylık ar-ge toplantılarıyla sürekli iyileştirme hedefimizdir.

Sektördeki yenilikleri sürekli takip eder, birçok yeniliğe Point Hotel olarak öncülük ederiz.

Muhasebe koordinatörümüz, periyodik denetimlerini gerçekleştirerek yasal ve operasyonel uygulamayı kontrol eder.

Satın alma koordinatörümüz periyodik denetimleriyle satın alma uygunluklarını raporlar.

Teknik servis koordinatörümüz periyodik denetimleriyle binanın bakımının standartlarımız çerçevesinde uygunluğunu raporlar.

İK koordinatörümüz iş güvenliği yasalarına uygunluk denetimleri, çalışan memnuniyeti ve eğitim programlarını koordine eder.

Merkez satış ofisimiz segmentsel bütçe performansı, gelir yönetimi, satış stratejileri konusunda destek verir, rakip oteller içerisinde yüksek pazar payına ulaşılmasını sağlar.

Bilgi işlem koordinatörümüz periyodik denetimleriyle bilgi güvenliği ve ekipman bakımları konusunda raporlarını sunar.

Tüm denetimler check-list standart kitapları doğrultusunda yapılır.

3. Parti sözleşmelerinin yönetimi yapılır.

bottom of page