top of page
136ea132549b44b69355f634d5db2522.jpg

Proje - Yatırımcı bilgisi proje ve proje sahibine ait bilgiler detaylı olarak PHM'ye ulaştırılır.

Konum ziyareti - Projenin gerçekleşeceği alan ya da bina projeye ait detaylı bilgiler ile ziyaret edilerek gerekli incelemeler yapılır. Proje kapsamında ihtiyaç duyulacak alanlar yatırımcı ve PHM tarafından birlikte planlanarak, en iyi operasyona uygun şekilde tasarlanır.

Sunum - PHM elde edilen verileri bir iş modeline ve planına dönüştürerek öngörüleri ile birlikte bir sunum haline getirir.

Teklif - PHM projenin özellikleri, pazar şartlarına göre değişebilecek şekilde, vadettiği iş modelini tekliflendirerek sunar.

Karşılıklı anlaşma mutabakatı - Yapılan pazarlık sonucunda üzerinde anlaşılan kilit konular üzerinde karşılıklı mutabık kalınarak LOU (Letter of Understanding) yazılı hale getirilir.

İşletme kontratı - Anlaşma son haline getirilerek belli süre ve koşulları içerecek şekilde imzalanır.

bottom of page