top of page
136ea132549b44b69355f634d5db2522.jpg

Açılış öncesi dönem bir otelin ömrü boyunca gidiş hattını belirleyecek, bir nevi geminin doğru rotaya oturtulmasının sağlandığı çok kritik bir süreçtir.

Projenin büyüklüğüne göre planlanan açılış tarihinden 9 ila 18 ay önce açılış öncesi destek ofisi açılır ve çalışmalarına başlar. Bu süreçte otel inşaatının optimal şekilde projelendirilmesi, açılacak otelin pazardaki konumunun tespiti, organizasyon şemasının belirlenip işe alım ve eğitim uygulamalarının hayata geçirilmesi, otelin bakanlık standartlarında uygun kategorizasyon çalışmasının yapılması gibi hayati önem taşıyan çalışmaları yaparız.

Otel projesini geliştirme / İnşaat satın alma desteği, Tasarım ilkelerinin uygulanması / Konsept geliştirme / Pazar araştırması ve pazar konumunun belirlenmesi / Açılış öncesi pazarlama planının belirlenip uygulanması / Açılış öncesi bütçesinin ve operasyon bütçesinin hazırlanması / Reklam ajansımızla beraber kurumsal kimlik ve promosyon çalışması / Halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması / Açılış öncesi satışların başlaması / Organizasyon şemasıyla beraber işe alımlar ve eğitimlerin başlaması / Otel teçhizat / malzeme ve üniforma ihtiyaçlarının belirlenmesi / Bilgi işlem ve muhasebe sistemlerinin kurulumu / Risk yönetimi ve sigorta analizlerinin hazırlanması / Gerekli lisansların alınması / Anahtar personelin mevcut Point Hotellerde oryantasyondan geçirilip operasyon standartlarının eğitimini yerinde görmesi / 3'üncü parti sözleşme süreçlerinin yönetimi.

bottom of page